Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

02:22
W głębi wydaję mi się, że umieram szybciej niż powinienem.

May 16 2017

21:54
To co czujesz sercem, czuję całym ciałem. Gardło się zaciska, nogi drżą, jakby dusza chciała wyjść ze mnie.

April 29 2017

12:19
0888 72b5 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna

April 25 2017

21:42
Czy to prawda czy też nie? Szczęście przemija jakby nie było prawdą. Może to urojenie, może mylę się.


21:41

April 22 2017

00:07
Spodobał mi się ten Twój kawałek świata. 
Tak po prostu.

April 18 2017

12:07
3854 3254
Reposted fromCeseline Ceseline viabangbangimdead bangbangimdead

April 17 2017

19:25
Niczym odpływająca łódź, oddziela,
Patrząca wiecznie w oczy,
Cicha i czuła jak niedziela,
Z nikim nie jednoczy.

Kroczy i szuka przyjaciół,
Puka do drzwi wątpliwych,
Chce żeby każdy ją odczuł,
A sama nie należy do miłych.
 
  - d.
19:24
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viakatisz katisz
15:04
 W życiu warto mieć odwagę:  Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać,warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
14:47
Jest jeszcze dużo do zrobienia w sobie.
Reposted fromiamstrong iamstrong
14:44
5932 7f32
Reposted fromiamstrong iamstrong
14:43
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaiamstrong iamstrong
14:13
13:59
Przetrwam... Minęły lata i lata przeminą, 
Będzie tysiąc utraceń i tysiąc zdobywań, 
Będę tęsknił - godzina pójdzie za godziną 
W tańcu żalów, nadziei, łez i oczekiwań. 

Przetrwam... Lecz dzień nastanie, gdy wśród wielkiej głuszy 
Coś ostatniego skona pod męki ogromem: 
Wygaśnie Płomień Święty w umęczonej duszy, 
A dom Twój już nie będzie dla mnie Bożym Domem. 

I wtedy wielką ciszą żywot swój pocieszę, 
I będzie cisza owa - Tobie przebaczeniem. 
I winę Twoją straszną i grzech Twój rozgrzeszę, 
Modląc się za Twą duszę ogromnym milczeniem. 
 
    Julian Tuwim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl